O NÁS

Všetky aktivity našej spoločnosti sa sústredia na to najdôležitejšie, plniť priania klientov. S ohľadom na ich požiadavky navrhujeme a realizujeme technické riešenia dokonalé v každom detaile.


Flexibilita a kvalitná práca vykonávaná kvalifikovanými pracovníkmi, sú základom nášho úspechu. Spokojnosť klientov a poskytovanie služieb na vysokej úrovni je pre nás tým najdôležitejším hnacím motorom vpred.

"Našou filozofiou je maximálna serióznosť obchodných vzťahov, profesionálny prístup a zodpovednosť za dodané služby."

Aktivity spoločnosti sú medzinárodné a pokrývajú krajiny v Európskej únii, ale aj mimo nej. Realizovali sme zákazky vo Francúzsku, Macedónsku, Srbsku, Slovinsku, Luxembursku, Belgicku, Poľsku, Českej republike, Ukrajine, Španielsku a samozrejme na našom domácom trhu - na Slovensku.


AmCham Slovakia

Spoločnosť ELECTRIK je členom AmCham Slovakia. Spolu s ďalšími členmi zdieľame víziu Slovenska ako globálne konkurencieschopnej krajiny, ktorá dokáže prosperovať v rýchlo sa meniacom svete 21. storočia. Ako člen získavame množstvo výhod, ale zároveň podporujeme AmCham Slovensko v jej aktivitách s cieľom formovať a zlepšovať krajinu.


Kvalifikovaní pracovníci

Silnou stránkou našej spoločnosti sú aj jej technickí pracovníci. Zabezpečujúci projektovanie, skúšky, oživenie a uvedenie do prevádzky, ako aj revízie a spracovanie revíznych správ. Montážne práce sú vykonávané pracovníkmi, ktorí majú dlhoročnú prax a všetky oprávnenia požadované slovenskou a európskou legislatívou. 

Nákupom nových, moderných technológií, materiálov a ďalším zvyšovaním kvalifikácie máme snahu udržať si stabilné postavenie na domácom trhu a ďalej expandovať na zahraničné trhy.


Certifikácia

Naše realizácie sú spoľahlivé a cenovo dostupné. Spoločnosť Electrik, s.r.o. sa snaží realizovať svoje zákazky v najväčšej kvalite a vo vysokom štandarde. 

Stále zabezpečenie a zlepšovanie kvalitných služieb zákazníkovi spoločnosť dokazuje splnením podmienok certifikácie systému manažérstva bezpečnosti práce OHSAS 18001, systému kvality ISO 9001:2008 a systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.

Pre udržania vysokého štandardu inštalácie nabíjacích staníc pre elektromobily získala spoločnosť ELECTRIK ako prvá a jediná na Slovensku medzinárodne uznávané certifikáty E.V. Ready a Z.E. Ready.

Získaním oprávnenia od Dopravného úradu je spoločnosť ELECTRIK a jej pracovníci kvalifikovaný na montáž, údržbu, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach.