Nabíjacie stanice pre elektromobily

08.02.2021

Nabíjacie stanice sú ideálnym riešením pre miesta s dlhšou dobou parkovania elektromobilu medzi jednotlivými jazdami.

Sú vhodné najmä pre verejné inštitúcie, domácnosti, pre spoločnosti s väčším vozovým parkom, na parkoviskách hotelov, reštaurácií, rekreačných a zdravotníckych zariadení, administratívnych alebo obchodných centier... Alebo všade tam, kde je možnosť občasného dobitia elektrického vozidla na dlhšej ceste. 

Od roku 2018, sa spoločnosť ELECTRIK podieľa v tomto veľmi rýchlo sa rozvíjajúcom inovatívnom segmente a realizuje výstavbu a inštaláciu nabíjacích staníc pre elektromobily.  Za krátky čas v spolupráci s dvoma partnermi úspešne realizovala výstavbu niekoľko desiatok nabíjacích staníc po celom Slovensku. 

Našim klientom ponúkame vhodné technické riešenia na základe ich požiadaviek. Ponúkame analýzu spotreby energie, vypracovanie projektovej dokumentácie, spracovanie všetkých potrebných povolení, samotnú inštaláciu prípojky a nabíjacieho stojana, vyhotovenie požadovaného brandingu a konečnej vizuálnej úpravy, odborné revízne skúšky, nastavenie a optimalizáciu softvéru a záručný a pozáručný servis a údržbu. 

1. PRÍPRAVA

 • Konzultácia s klientom
 • Obhliadka požadovaného miesta inštalácie
 • Analýza elektrických odberov, povolenej kapacity a zaťaženia z bodu pripojenia
 • Návrh konkrétneho technického riešenia na základe požiadaviek
 • Príprava cenovej ponuky
 • Vypracovanie elektro projektovej dokumentácie 

2. INŽINIERING

 • Obstarávanie vyhlásení o prítomnosti existujúcich podzemných sieťach dotknutých spoločností

 • Podanie žiadosti o povolenie na výkopové práce 

 • Schválenie dopravného projektu dopravným inšpektorátom alebo mestským zastupiteľstvom

 • Oznámenie o drobnej stavbe na príslušnom stavebnom úrade

3. MONTÁŽ

 • Nákup a dodávka potrebných zariadení a materiálov

 • Samotná inštalácia nabíjacej stanice skúseními tehcnikmi 

 • Konečná úprava podľa požadovaného brandingu

 • Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia

 • Odovzdanie a uvedenie nabíjacej stanice do prevádzky

 • Pravidelná údržba a servis