SAMRS: Budování sítě nabíjecích stanic pro elektromobily na Ukrajině

05.05.2021

Společnost ELECTRIK využila možnost a zapojila se do výzvy vyhlášené Slovenské agentury pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (SlovakAid) s přípravnou fází projektu budování sítě nabíjecích stanic na Ukrajině.

Cílem projektu bylo vypracovat studii proveditelnosti, která popisuje způsoby realizace sítě nabíjecích stanic pro elektromobily. Studie zahrnuje know-how společnosti nabyté zkušenostmi z množství úspěšně realizovaných projektů na Slovensku. Uživateli poskytuje kompletní přehled od technických postupů, projektových řešení a realizačních případů podle národních norem a mezinárodně uznávaného standardu ZE Ready, který společnost získala jako první a zatím i jediná na Slovensku.

Projekt se realizoval na základě zvolené strategie popsané v matici logického rámce. Naším hlavním cílem tohoto projektu bylo vypracování studie proveditelnosti, jejíž dopadem pro samotnou společnost bude hlavně získání informací o místním trhu, nových obchodních partnerů, možných tržbách a potenciál našeho podnikatelského záměru. Studie nám umožní snadnou přípravu pro rozšiřování oblastí našeho zájmu za hranicemi Slovenska, přenos know-how v rámci námi navrhovaných technologických a inovativních řešení a ověření podmínek řešení z obchodního, technického a ekonomického hlediska.

Po realizaci projektu máme k dispozici studii proveditelnosti, kterou je možné okamžitě aplikovat pro potřeby veřejného či soukromého sektoru na Ukrajině s cílem realizace nabíjecích stanic ve svém okolí. Investorovi pomůže s výběrem konkrétní lokality s ohledem na pozitivní a negativní vlivy, zvolit vhodné možnosti řešení a předpokládat investiční náklady. Samotné realizační firmě usnadní proces projektování a instalace technologii.

Stejně účastníci organizovaného semináře budou seznámeni s novými trendy a normativními požadavky mezinárodních norem a požadavky vyplývající z certifikace ZE Ready, které ve vyšší míře zohledňují bezpečnost a kvalitativní znaky elektrických instalaci těchto technologií.

Města, obce a společnosti sídlící v tomto regionu se dopředu mohou připravit na velký růst počtu elektromobilů, pro které bude potřeba nabíjení exponenciálně narůstat. Na základě této studie si mohou osvojit nabídnuté řešení a vyhnout se počátečním komplikacím, které jsou nutně spjaty s příchodem nových inovativních technologií.

Studie má také informativní a vzdělávací charakter s cílem zlepšit povědomí o potřebě budování sítě nabíjecích stanic pro elektromobily vzhledem k dekarbonizaci, resp. snižování emisí CO2 a tím udržitelnost klimatu.

V chystaných realizačních fázích projektu, které budou navazovat na studii proveditelnosti je potenciál zaměstnat místních dělníků, montérů a elektrikářů. Tyto projekty mohou přinést nové investice do veřejných prostor v dané lokalitě a stejně budou podporovat výměnu spalovacích motorů v dopravě a tedy pozitivně přispívat k ochraně životního prostředí a zlepšování klimatu.

Případové projekty zohledňují různé možnosti instalace, výběr lokalit a potřeby budoucího správce. Proto má výstupní studia velký multiplikační potenciál.

Očekáváme, že po individuálních setkáních s potenciálními partnery se podepsáním společného memoranda dokážeme zavázat na další spolupráci, která se bude týkat hlavně implementace získaných informací do praxe. Vypracování této studie má tedy přípravný charakter pro samotnou realizaci v dané lokalitě.