KONTAKT

Na prvom mieste je pre nás vždy Náš Klient - Vy. Neváhajte nás kontaktovať s akoukoľvek otázkou.

ELECTRIK, s.r.o.

Mlynské nivy 54

821 09 Bratislava

Slovenská republika

ELECTRIK CZ, s.r.o.

Ševelova 2274/1

628 00 Brno

Česká republika

+421 (2) 5020 3010

electrik@electrik.sk