O NÁS

Všechny aktivity naší společnosti se soustředí na to nejdůležitější, plnit přání klientů. S ohledem na jejich požadavky navrhujeme a realizujeme technická řešení dokonalé v každém detailu.


Flexibilita a kvalitní práce vykonávaná kvalifikovanými pracovníky, jsou základem našeho úspěchu. Spokojenost klientů a poskytování služeb na vysoké úrovni je pro nás tím nejdůležitějším hnacím motorem vpřed.

"Naší filozofií je maximální serióznost obchodních vztahů, profesionální přístup a zodpovědnost za dodané služby."

Aktivity společnosti jsou mezinárodní a pokrývají země v Evropské unii, ale i mimo ni. Realizovali jsme zakázky ve Francii, Makedonii, Srbsku, Slovinsku, Lucembursku, Belgii, Polsku, České republice, Ukrajině, Španělsku a samozřejmě na našem domácím trhu - na Slovensku.


AmCham Slovakia

Společnost ELECTRIK je členem AmCham Slovakia. Spolu s dalšími členy sdílíme vizi Slovenska jako globálně konkurenceschopné krajiny, která dokáže prosperovat v rychle se měnícím světě 21. století. Jako člen získáváme řadu výhod, ale zároveň podporujeme AmCham Slovensko v jejích aktivitách s cílem formovat a zlepšovat zemi.


Kvalifikovaní pracovníci

Silnou stránkou naší společnosti jsou také její techničtí pracovníci. Zabezpečující projektování, zkoušky, oživení a uvedení do provozu, jakož i revize a zpracování revizních zpráv. Montážní práce jsou prováděny pracovníky, kteří mají dlouholetou praxi a všechna oprávnění požadované Slovenské a evropskou legislativou.

Nákupem nových, moderních technologií, materiálů a dalším zvyšováním kvalifikací máme snahu udržet si stabilní postavení na domácím trhu a dále expandovat na zahraniční trhy.


Certifikace

Naše realizace jsou spolehlivé a cenově dostupné. Společnost ELECTRIK CZ, s.r.o. se snaží realizovat své zakázky v největší kvalitě a ve vysokém standardu.

Stále zabezpečení a zlepšování kvalitních služeb zákazníkovi společnost dokazuje splněním podmínek certifikace systému managementu bezpečnosti práce OHSAS 18001, systému kvality ISO 9001: 2008 a systému environmentálního managementu ISO 14001.

Pro udržení vysokého standardu instalace nabíjecích stanic pro elektromobily získala společnost ELECTRIK jako první a doposud jediná na Slovensku mezinárodně uznávané certifikáty E.V. Ready a Z.E. Ready.

Získáním oprávnění od Dopravního úřadu je společnost ELECTRIK a její pracovníci kvalifikovaný na montáž, údržbu, opravy a rekonstrukce určených technických zařízení elektrických na železničních drahách.