Electrik

Environmentálna politika

Systém environmentálneho manažérstva je proces neustáleho zlepšovania, ktorý prispieva k uvedomelej ochrane životného prostredia vo všetkých činnostiach a na všetkých úrovniach spoločnosti ELECTRIK, s.r.o..

Medzi priority spoločnosti ELECTRIK sa zaraďujú:

  1. upevňovanie a zvyšovanie environmentálneho povedomia všetkých zamestnancov,
  2. rešpektovanie platnej legislatívy v oblasti životného prostredia,
  3. integrovanie zásad ochrany životného prostredia do svojich rozhodnutí a činností,
  4. predchádzanie nepriaznivým vplyvom na životné prostredie a nie ich riešenie až keď vzniknú.