Electrik

Partnerstvá

Spoločnosť Electrik s.r.o. dlhodobo buduje stabilné obchodné partnerstvá na Slovensku ale aj v zahraničí. Je súčasťou viacerých zväzov a obchodných komôr:

  • Elektrotechnický zväz
  • Francúzsko- slovenská obchodná komora
  • Komora autorizovaných inžinierov