Electrik

Flexibilita a kvalitná práca vykonávaná kvalifikovanými pracovníkmi, sú základom nášho úspechu. Spokojnosť klientov a poskytovanie služieb na vysokej úrovni je pre nás tým najdôležitejším hnacím motorom vpred.

„Našou filozofiou je maximálna serióznosť obchodných vzťahov, profesionálny prístup a zodpovednosť za dodané služby."

Spoločnosť Electrik, s.r.o. je zastúpená v Brne a vo Francúzsku a je aktívna tiež v Poľsku. Aktivity spoločnosti sú medzinárodné a pokrývajú krajiny v Európskej únii, ale aj mimo nej. Realizovali sme zákazky vo Francúzsku, Macedónsku, Srbsku, Slovinsku, Luxembursku, Belgicku, Poľsku, Českej republike, Ukrajine, Španielsku a samozrejme na našom domácom trhu – na Slovensku. 

 

Kde pôsobíme

mapa sub

 

Certifikáty kvality

Naše realizácie sú spoľahlivécenovo dostupné. Spoločnosť Electrik, s.r.o. sa snaží realizovať svoje zákazky v najväčšej kvalite a vo vysokom štandarde. Na stále zabezpečenie a zlepšovanie kvalitných služieb zákazníkovi sa spoločnosť rozhodla získať certifikát systému manažérstva bezpečnosti práce OHSAS 18001, certifikát kvality ISO 9001:2008 a certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.

ISO 3x ba

Kvalifikovaní pracovníci

Silnou stránkou našej spoločnosti sú aj jej technickí pracovníci. Zabezpečujúci projektovanie, skúšky, oživenie a uvedenie do prevádzky, ako aj revízie a spracovanie revíznych správ. Montážne práce sú vykonávané pracovníkmi, ktorí majú dlhoročnú prax a všetky oprávnenia požadované slovenskou a európskou legislatívou. Nákupom nových, moderných technológií, materiálov a ďalším zvyšovaním kvalifikácie máme snahu udržať si stabilné postavenie na domácom trhu a expandovať na zahraničné trhy.